• Stanovanie v areáli je silno dovolené a odporúčané, večer bude oheň a príjemná atmosféra. Parkovanie nie je problém a všetko je ZDARMA.
  • Riešime autodopravu z Prievidze, včas vypíšeme časový harmonogram
  • Na odloženie cenných vecí využite náš INFO stánok, ktorý funguje zároveň ako úložisko a aj ako nabíjačkáreň (nabíjačky si doneste a podpíšte).
  • V prípade úrazu navštívte stanovisko červeného kríža pri INFO stánku alebo oslovte najbližšieho festivalového pomocníka.
  • Psíka si doniesť môžete, ale musí byť na obojku a ideálne by bolo ak by mal aj náhubok. Pamätajte, že psy vnímajú zvuk oveľa silnejšie ako ľudia, čo im môže spôsobiť následky. Ak nie je naučený chodiť s vami na festivaly, radšej ho nechajte doma.
  • K dispozícii budú aj sprchy. Sú síce v dedine na futbalovom ihrisku, ale odvoz bude zabezpečený v sobotu o 9:00 a 10:00 potom neskôr o 17:00 a 18:00. Do spŕch sa môžete odviesť aj sami, v týchto časoch tam budú sprchy k dispozícii. Po vlastných to je cca 30 minút.

NA FESTIVALE JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ:

  • » Mať blbú náladu
  • » Priniesť si vlastné alko nápoje a pojazdné liehovary
  • » Požívať alebo distribuovať omamné látky
  • » Pohybovať sa bez pásky na ruke Nonstop kontrolujeme!
  • » Stanovať alebo parkovať mimo vyhradené priestory
Close