Na festivale je zakázané

Prosíme, aby ste v areáli festivalu udržiavali poriadok